Tjänster

Då du anlitar oss som stenleverantör får du en heltäckande service, allt från planering till montering. Vi vill gärna ta ansvar hela vägen! Du kan kontakta oss per telefon eller mejl varefter vi tillsammans kartlägger projektets omfattning. Vi kommer på plats och utför mätningar som ligger till grund för planeringsarbeten. Offert presenteras för kunden varefter vi bestämmer tidtabell och leverans. Av oss får du också  såklart transporten och monteringen.
facebook